Klonowski, M. (2016) “Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk: ‘Normalne logiki pozycyjne’ (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015”, Logic and Logical Philosophy, 25(2), pp. 235–241. doi: 10.12775/LLP.2016.008.