Omori, Hitoshi, and Toshiharu Waragai. 2009. “On Béziau’s Logic Z”. Logic and Logical Philosophy 17 (4):305-20. https://doi.org/10.12775/LLP.2008.017.