Klonowski, M. (2016). Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk: “Normalne logiki pozycyjne” (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015. Logic and Logical Philosophy, 25(2), 235–241. https://doi.org/10.12775/LLP.2016.008