(1)
Klonowski, M. Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk: “Normalne Logiki pozycyjne” (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015. LLP 2016, 25, 235-241.