(1)
Vlasáková, M. Logic and Sets. LLP 2019, 29, 71-95.