[1]
Klonowski, M. 2016. Tomasz Jarmużek and Marcin Tkaczyk: “Normalne logiki pozycyjne” (Normal Positional Logics), Wydawnictwo KUL, Lublin (Poland), 2015. Logic and Logical Philosophy. 25, 2 (May 2016), 235–241. DOI:https://doi.org/10.12775/LLP.2016.008.