(1)
Rzepnikowska, I. Jubileusz Profesora Siergieja Niekludowa. JFPC 2016, 77-79.