1.
Freise M. Próba typologii podstawowych zagadnień komparatystycznych. LC [Internet]. 4 grudzień 2015 [cytowane 7 grudzień 2021];(2(16)/):13-26. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2015.015