Branach-Kallas, Anna. „(Nie)przekładalność Kultur: Postkolonialne porównania”. Litteraria Copernicana, no. 2(16)/ (grudzień 4, 2015): 59–76. Udostępniono grudzień 8, 2021. https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2015.018.