Freise, Matthias. „Próba Typologii Podstawowych Zagadnień Komparatystycznych”. Litteraria Copernicana, no. 2(16)/ (grudzień 4, 2015): 13–26. Udostępniono grudzień 6, 2021. https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2015.015.