Bauchrowicz-Kłodzińska, Magdalena. „Zatrute Owoce nowoczesności. Kulturowy Sens Tragicznych dziejów XX-Wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza”. Litteraria Copernicana, no. 4(20)/ (grudzień 25, 2016): 61–81. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2016.055.