Balicki, Bogdan, i Sławomir Iwasiów. „W (niedomkniętym) kręgu Teorii Erazma Kuźmy”. Litteraria Copernicana, no. 3(19)/ (wrzesień 30, 2016): 195–207. Udostępniono grudzień 2, 2023. https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2016.045.