1.
KLENTAK-ZABŁOCKA, Małgorzata & TOKARZEWSKA, Monika. Być komparatystą. Rozmowa z profesorem Christianem Moserem / Was heißt es, Komparatist zu sein? Gespräch mit Professor Christian Moser. Litteraria Copernicana [online]. 4 grudzień 2015, nr 2(16)/, s. 151–164. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/LC.2015.024.