1.
BRANACH-KALLAS, Anna. (Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania. Litteraria Copernicana [online]. 4 grudzień 2015, nr 2(16)/, s. 59–76. [udostępniono 27.11.2021]. DOI 10.12775/LC.2015.018.