1.
SZCZĘSNA, Ewa. Retoryczność porównania. Litteraria Copernicana [online]. 4 grudzień 2015, nr 2(16)/, s. 27–42. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/LC.2015.016.