1.
FREISE, Matthias. Próba typologii podstawowych zagadnień komparatystycznych. Litteraria Copernicana [online]. 4 grudzień 2015, nr 2(16)/, s. 13–26. [udostępniono 27.11.2021]. DOI 10.12775/LC.2015.015.