1.
KOLA, Adam F. & WOŁK, Marcin. Użytki, pożytki, porównania. Litteraria Copernicana [online]. 4 grudzień 2015, nr 2(16)/, s. 5–10. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/LC.2015.014.