1.
., . Streszczenia/Abstracts. Litteraria Copernicana [online]. 30 grudzień 2014, nr 2(14)/, s. 375–384. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/5218.