1.
FILIPOWICZ, Anna. Różewiczowski „zwrot ku rzeczom”? O butach poety z utworu "Álederrida". Litteraria Copernicana [online]. 6 wrzesień 2023, T. 46, nr 2, s. 67–85. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/LC.2023.014.