1.
DAKOWICZ, Przemysław. „To także Różewicz”. Autor Niepokoju jako pisarz dla młodzieży: (O pewnym mniej znanym epizodzie z epoki stalinizmu). Litteraria Copernicana [online]. 6 wrzesień 2023, T. 46, nr 2, s. 87–99. [udostępniono 23.2.2024]. DOI 10.12775/LC.2023.015.