1.
BUKOWSKI, Filip. Wizjoner Czystej Formy w ujęciu wizjonera jazzu. Litteraria Copernicana [online]. 23 styczeń 2023, T. 44, nr 4, s. 145–149. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/LC.2022.051.