1.
KŁECZEK, Jakub. Głęboki czas teatru. Litteraria Copernicana [online]. 22 grudzień 2020, nr 4(36)/, s. 131–133. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/LC.2020.055.