1.
GROMADZKA, Beata. Motywy archetypiczne w prozie fabularnej Marty Tomaszewskiej. Litteraria Copernicana [online]. 22 grudzień 2020, nr 4(36)/, s. 120–124. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/LC.2020.053.