1.
CZAJKOWSKI, Michał. Strony świata Muminków. Litteraria Copernicana [online]. 22 grudzień 2020, nr 4(36)/, s. 117–119. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/LC.2020.052.