1.
WIŚNIEWSKA, Marta. Leopold Tyrmand – jazzman w powojennej Polsce. Litteraria Copernicana [online]. 22 grudzień 2020, nr 4(36)/, s. 47–64. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/LC.2020.047.