1.
CHŁOSTA-ZIELONKA, Joanna. Między powieścią inicjacyjną a autobiograficzną. "Filip" Leopolda Tyrmanda. Litteraria Copernicana [online]. 22 grudzień 2020, nr 4(36)/, s. 33–45. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/LC.2020.046.