1.
KUCAŁA, Bożena & PIĄTEK, Beata. Editors’ Preface. Litteraria Copernicana [online]. 30 wrzesień 2020, nr 3(35)/, s. 7–10. [udostępniono 23.6.2024]. DOI 10.12775/31536.