1.
DUMIN, Stanisław & ŁAPICZ, Czesław. Alfabet arabski w świeckich dokumentach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Testament Bohdana Szahanowicza Muchli z 1770 r. Litteraria Copernicana [online]. 31 marzec 2020, nr 1(33)/, s. 61–71. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/LC.2020.005.