1.
SZNURKOWSKI, Przemysław. Kompendium wiedzy o współczesnych fenomenach kultury krajów niemieckojęzycznych. Litteraria Copernicana [online]. 30 wrzesień 2019, nr 3(31)/, s. 159–164. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/LC.2019.044.