1.
DZIEKAN, Marek M. & LEWICKA, Magdalena. Po obu stronach Śródziemnomorza, czyli o podróżowaniu i jego kontekstach kulturowych. Litteraria Copernicana [online]. 31 marzec 2019, nr 1(29)/, s. 7–11. [udostępniono 2.6.2023]. DOI 10.12775/LC.2019.001.