1.
-, -. Streszczenia/Abstracts. Litteraria Copernicana [online]. 9 czerwiec 2013, nr 1(11)/, s. 360. [udostępniono 26.11.2022]. DOI 10.12775/1958.