1.
-, -. Streszczenia/Abstracts. Litteraria Copernicana [online]. 9 czerwiec 2013, nr 1(11)/, s. 360. [udostępniono 4.10.2023]. DOI 10.12775/1958.