1.
GERAGA, Magdalena. Kim jest Czerwona Magda, czyli rozważania o jednym opowiadaniu Stefana Grabińskiego. Litteraria Copernicana [online]. 8 czerwiec 2013, T. 11, nr 1, s. 194. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/LC.2013.011.