1.
-, -. Wykaz skrótów. Litteraria Copernicana [online]. 7 czerwiec 2013, nr 1(11)/, s. 4. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/1929.