1.
ZWIERZCHOWSKI, Piotr. Podążać swoimi ścieżkami. Litteraria Copernicana [online]. 30 grudzień 2018, nr 4(28)/, s. 261–267. [udostępniono 30.9.2023]. DOI 10.12775/LC.2018.063.