1.
GIERLAK, Maria. Niemiecki pisarz jedzie do stalinowskiej Moskwy. Litteraria Copernicana [online]. 30 grudzień 2018, nr 4(28)/, s. 249–256. [udostępniono 27.11.2022]. DOI 10.12775/LC.2018.061.