1.
KANIECKI, Przemysław. Z przedwojennych podróży Anny Kowalskiej po Grecji. Wokół "Opowiadań greckich" i spuścizny rękopiśmiennej. Litteraria Copernicana [online]. 30 grudzień 2018, nr 4(28)/, s. 137–153. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/LC.2018.052.