1.
SAUERLAND, Karol. Grecka starożytność w nowym blasku. Litteraria Copernicana [online]. 30 grudzień 2018, nr 4(28)/, s. 33–47. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/LC.2018.045.