1.
ANTONIAK, Joanna. Trauma wojenna na przestrzeni wieków. O człowieku w doświadczeniu granicznym przez pryzmat tekstów źródłowych i literackich. Litteraria Copernicana [online]. 29 wrzesień 2018, nr 3(27)/, s. 175–181. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/LC.2018.041.