1.
LOREK-JEZIŃSKA, Edyta. Obce pryzmaty. I wojna światowa w malarstwie brytyjskim. Litteraria Copernicana [online]. 29 wrzesień 2018, nr 3(27)/, s. 43–55. [udostępniono 1.10.2023]. DOI 10.12775/LC.2018.030.