1.
BRANACH-KALLAS, Anna & SADKOWSKI, Piotr. Pierwsza wojna i (nie)pokój – wprowadzenie. Litteraria Copernicana [online]. 29 wrzesień 2018, T. 27, nr 3, s. 5–8. [udostępniono 30.5.2024]. DOI 10.12775/17977.