1.
SZCZERBOWSKA-PRUSEVICIUS, Katarzyna. „Scena jest przecież metaforą śruby”: rozmowa z Jackiem Jekielem, dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie. Litteraria Copernicana [online]. 24 luty 2017, T. 21, nr 1, s. 203–209. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/LC.2017.021.