1.
BAUCHROWICZ-KŁODZIŃSKA, Magdalena. Zatrute owoce nowoczesności. Kulturowy sens tragicznych dziejów XX-wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza. Litteraria Copernicana [online]. 25 grudzień 2016, nr 4(20)/, s. 61–81. [udostępniono 10.12.2023]. DOI 10.12775/LC.2016.055.