1.
BALICKI, Bogdan & IWASIÓW, Sławomir. W (niedomkniętym) kręgu teorii Erazma Kuźmy. Litteraria Copernicana [online]. 30 wrzesień 2016, nr 3(19)/, s. 195–207. [udostępniono 11.12.2023]. DOI 10.12775/LC.2016.045.