1.
CZERWIŃSKI, Grzegorz. Stanisław Kryczyński (1911–1941) – mistrz metody, mistrz słowa. Litteraria Copernicana [online]. 30 czerwiec 2016, nr 2(18)/, s. 199–203. [udostępniono 28.3.2023]. DOI 10.12775/LC.2016.026.