Klentak-Zabłocka, M., i M. Tokarzewska. „Być komparatystą. Rozmowa Z Profesorem Christianem Moserem / Was heißt Es, Komparatist Zu Sein? Gespräch Mit Professor Christian Moser”. Litteraria Copernicana, nr 2(16)/, grudzień 2015, s. 151-64, doi:10.12775/LC.2015.024.