Branach-Kallas, A. „(Nie)przekładalność Kultur: Postkolonialne porównania”. Litteraria Copernicana, nr 2(16)/, grudzień 2015, s. 59-76, doi:10.12775/LC.2015.018.