Freise, M. „Próba Typologii Podstawowych Zagadnień Komparatystycznych”. Litteraria Copernicana, nr 2(16)/, grudzień 2015, s. 13-26, doi:10.12775/LC.2015.015.