., . „Streszczenia/Abstracts”. Litteraria Copernicana, nr 2(14)/, grudzień 2014, s. 375-84, doi:10.12775/5218.