Filipowicz, A. „Różewiczowski «zwrot Ku rzeczom»? O Butach Poety Z Utworu «Álederrida»”. Litteraria Copernicana, t. 46, nr 2, wrzesień 2023, s. 67-85, doi:10.12775/LC.2023.014.