Dakowicz, P. „«To także Różewicz». Autor Niepokoju Jako Pisarz Dla młodzieży: (O Pewnym Mniej Znanym Epizodzie Z Epoki Stalinizmu)”. Litteraria Copernicana, t. 46, nr 2, wrzesień 2023, s. 87-99, doi:10.12775/LC.2023.015.